Subaşı nedir?

Türk-İslam devletlerinde askeri bir ünvan. Subaşı, Büyük Selçuklularda çok önemli bir ünvan olup, başkomutan yardımcısı, vekili olarak başkomutanlığı üstlenen kişi bu ünvanla anılırdı. Türkiye Selçuklularında timarlı sipahinin mühim vilayet merkezlerindeki kumandanlarına subaşı denilirdi. Bunlar vilayet merkezlerinde bulunup hem o mıntıkaların emniyet ve asayişiyle meşgul olurlar ve hem de muharebe zamanında kaza, nahiye ve köylerdeki timarlı sipahiye kumanda ederlerdi.

Osmanlı Devletinin kuruluşunda subaşılık kadılıktan sonra gelen bir makamdı. Osman Gazi, Karahisar’ı fethettikten sonra kardeşi Gündüz Beyi subaşı olarak atayarak, şehrin imarıyla vazifelendirmişti. Devletin hudutlarının genişlemesiyle subaşılar büyük merkezlerin idarecisi olarak önem kazandılar. Nitekim Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u alınca, Süleyman Beyi şehre subaşı tayin etti. Onun vazifesi şehrin tamir ve imar işleriyle ilgilenmekti. Yine Fatih döneminde subaşılık miri subaşı (şehir subaşısı) ve timar subaşısı olarak ikiye ayrıldı. Miri subaşılar, gündüzleri kol gezerek çarşı pazar, mahalle aralarının temizliğine bakar, bozulmuş kaldırımların tamiri, oturulamayacak binaların yıktırılarak yaptırılması için mimarbaşıya haber verirdi. Ayrıca geceleri teftiş ve arama çalışmaları da yapardı. Kadının verdiği hükümlerin infazı da subaşıya aitti.

Timar subaşısı ise sancak beyinin yardımcısı olarak sancak merkezine bağlı kaza ve nahiyelerde görev yapardı. Timar subaşılarına geçimlerini karşılamak üzere dirlik verilir ve bunlar öteki timarlı sipahilerin her türlü haklarından da faydalanırlardı.

Kendine has giyimi ile diğer vazifelilerden ayrılan subaşı, sırtına sarı çuhadan biniş, ayağına mavi şalvar, başına beyaz tülbentten yapılmış başlık ve ayağına sarı yemeni giyerdi.

Sözlükte "subaşı" ne demek?

1. Bir kentin su işlerine ve suyun dağıtımına bakan kimse.
2. Çiftlik kahyası, çiftlik yöneticisi.
3. Osmanlılarda kapıkulu süvarileri arasından, savaş zamanı güvenlik işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplamak amacıyla görevlendirilen kimse.

Subaşı kelimesinin ingilizcesi

n. riverhead

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç